Резултати от игрите

Потребителско име: in-in, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-04-22 10:32:47
 2    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-01-10 14:38:22
 3    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-09 09:45:09
 4    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-09 09:47:48
 5    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-11 14:26:51
 6    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-13 15:09:53
 7    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-14 12:50:12
 8    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-14 19:46:24
 9    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-16 09:31:38
 10    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-10 20:54:27
 11    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-12 19:46:51
 12    in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-16 14:32:56
 13  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-01-30 07:40:05
 14  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-02 08:16:28
 15  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-03 06:13:36
 16  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-03 06:34:08
 17  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-04 07:15:16
 18  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-05 11:15:51
 19  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-07 06:47:26
 20  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-07 06:49:46
 21  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-07 12:32:18
 22  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-08 17:12:01
 23  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-09 08:54:34
 24  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-09 09:33:23
 25  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-10 10:43:25
 26  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-12 12:23:32
 27  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-28 17:14:45
 28  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-10 10:03:21
 29  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-13 20:17:33
 30  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-14 10:31:30
 31  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-14 19:03:00
 32  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-14 19:32:04
 33  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-15 09:59:38
 34  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-15 13:43:00
 35  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-04-11 18:47:02
 36  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-04-17 09:27:24
 37  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-04-27 06:51:16
 38    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-21 10:18:29
 39    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-11 14:34:58
 40    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-14 16:43:01
 41    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-17 14:20:51
 42    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-18 14:09:54
 43    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-15 21:58:49
 44    in-in, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-30 15:47:11
 45  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-27 08:17:11
 46  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-27 08:21:10
 47  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-02 14:44:29
 48  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-03 20:53:48
 49  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-05 08:29:47
 50  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-05 08:33:35