Резултати от игрите

Потребителско име: yureah, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : -1 : 2  -20    2021-10-09 19:45:42
 2  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : -1 : 2  -20    2021-12-29 14:40:16
 3    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -12 : 13  30    2019-04-25 11:00:22
 4    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -13 : 14  30    2020-01-03 17:28:34
 5  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -16 : 17  5    2021-09-06 16:48:25
 6    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -2 : 3  30    2020-12-23 16:07:05
 7  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : -3 : 4  -20    2021-10-08 19:55:17
 8  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -5 : 6  5    2021-08-19 20:10:48
 9    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -9 : 10  30    2020-08-28 12:20:11
 10    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : 1 : 0  0    2019-12-21 20:28:04
 11    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : 13 : -12  0    2020-07-22 15:48:40
 12    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 14 : -13  30    2019-09-12 17:15:56
 13  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 3 : -2  5    2021-09-01 11:00:26
 14    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 6 : -5  30    2020-05-24 22:13:13
 15    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -10 : -5 : 15  30    2019-08-03 20:01:12
 16    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -10 : -8 : 18  30    2020-08-27 12:47:47
 17  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -10 : 1 : 9  0    2021-11-01 19:31:35
 18  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -10 : 13 : -3  -20    2021-10-14 21:01:48
 19  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -10 : 19 : -9  0    2021-09-01 20:43:36
 20    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -10 : 2 : 8  30    2020-07-25 14:29:51
 21    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -10 : 24 : -14  30    2020-07-30 12:06:35
 22    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -10 : 7 : 3  0    2020-12-17 10:33:53
 23    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -10 : 8 : 2  0    2018-08-30 17:19:13
 24  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -11 : -14 : 25  5    2021-09-18 11:40:59
 25    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -11 : -4 : 15  30    2019-06-23 15:32:00
 26    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -11 : 1 : 10  30    2020-09-06 18:51:50
 27    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -11 : 14 : -3  30    2019-07-24 15:55:19
 28    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -11 : 17 : -6  30    2019-08-05 20:53:25
 29    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -11 : 21 : -10  30    2020-08-25 20:08:09
 30  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -11 : 7 : 4  0    2021-08-20 13:30:25
 31    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -11 : 9 : 2  30    2020-07-25 14:08:43
 32    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -12 : 0 : 12  30    2020-04-25 14:07:17
 33    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -12 : 13 : -1  30    2020-08-31 22:59:39
 34    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -12 : 14 : -2  0    2020-08-30 16:23:32
 35    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -12 : 16 : -4  30    2019-05-04 10:38:11
 36  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -12 : 17 : -5  0    2021-12-25 19:40:37
 37  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -12 : 18 : -6  0    2021-10-30 11:38:46
 38  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -12 : 3 : 9  0    2021-12-16 18:16:03
 39    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -12 : 8 : 4  30    2020-01-03 12:52:32
 40  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -12 : 9 : 3  0    2021-08-17 14:10:27
 41  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -13 : -3 : 16  0    2021-12-29 14:06:20
 42  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -13 : -9 : 22  -20    2021-10-30 14:24:18
 43    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -14 : 1 : 13  30    2020-01-01 13:43:02
 44    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -14 : 12 : 2  0    2018-10-24 19:22:01
 45    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -14 : 12 : 2  0    2019-05-07 13:32:31
 46    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -14 : 16 : -2  30    2020-02-08 13:54:48
 47    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -14 : 18 : -4  30    2020-12-12 13:40:54
 48    yureah-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  -14 : 6 : 8  30    2019-01-21 20:01:02
 49    yureah-> Computer-> Computer  Победа  -14 : 7 : 7  60    2019-05-01 16:42:11
 50    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -15 : -6 : 21  0    2020-12-21 11:31:46