Потребителско име: skype, Резултати от турнира
   Начало игра  Край игра  Печалба/Загуба  Резултат  Точки  Дата
 51    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:32:53
 52    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:33:10
 53    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:33:27
 54    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:33:44
 55    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:34:01
 56    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:34:19
 57    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:34:38
 58    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:34:52
 59    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:35:06
 60    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:35:19
 61    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:35:36
 62    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:35:57
 63    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:36:10
 64    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:36:23
 65    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:36:40
 66    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:36:53
 67    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:42:29
 68    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:42:45
 69    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:43:01
 70    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:43:12
 71    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:43:27
 72    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:43:40
 73    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:43:56
 74    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:44:16
 75    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:44:34
 76    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:44:53
 77    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 07:09:41
 78    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 07:10:02
 79    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 07:10:20
 80    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 07:10:36
 81    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 07:10:58
 82    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 07:11:13
 83    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 07:11:30
 84    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 07:12:26
 85    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 07:12:40
 86    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 07:12:51
 87    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 07:13:43
 88    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 07:14:04
 89    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 09:41:35
 90    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 09:41:44
 91    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 09:41:56
 92    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 09:42:10
 93    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 09:42:27
 94    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 09:42:50
 95    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 09:43:07
 96    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 09:43:41
 97    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 09:44:03
 98    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 09:44:20
 99    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 09:44:32
 100    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 09:44:55
Общо точки  0
Назад Напред