Потребителско име: skype, Резултати от турнира
   Начало игра  Край игра  Печалба/Загуба  Резултат  Точки  Дата
 1    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:32:06
 2    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:32:20
 3    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:32:33
 4    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:32:50
 5    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:33:02
 6    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:33:18
 7    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:33:31
 8    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:33:44
 9    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:34:01
 10    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:34:19
 11    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:34:32
 12    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:34:42
 13    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:35:00
 14    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:35:09
 15    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:35:22
 16    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:35:37
 17    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:35:50
 18    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:36:03
 19    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:36:17
 20    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-11 04:36:33
 21    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:19:48
 22    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:20:10
 23    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:20:27
 24    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:20:44
 25    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:20:58
 26    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:21:14
 27    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:21:27
 28    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:21:39
 29    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:21:56
 30    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:22:15
 31    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:22:29
 32    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:22:45
 33    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:23:03
 34    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:23:23
 35    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:23:47
 36    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:24:31
 37    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:24:47
 38    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:25:03
 39    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:25:16
 40    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:25:32
 41    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:25:51
 42    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:26:20
 43    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:26:40
 44    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:26:57
 45    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:27:12
 46    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:31:25
 47    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:31:42
 48    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:32:00
 49    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:32:19
 50    skype, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  0 : 0  0  2012-07-15 06:32:40
Общо точки  0
Напред