Потребителско име: AGENTSALT, Резултати от турнира
   Начало игра  Край игра  Печалба/Загуба  Резултат  Точки  Дата
 1    AGENTSALT, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  48 : 143  0  2012-04-25 11:53:37
 2    AGENTSALT, Computer-> Computer, Computer  Loss  156 : 157  30  2012-04-21 11:59:32
 3    AGENTSALT, Computer-> Computer, Computer  Loss  84 : 182  30  2012-04-21 12:09:04
 4    AGENTSALT, Computer-> Computer, Computer  Loss  115 : 186  30  2012-04-24 18:24:27
 5    AGENTSALT, Computer-> Mapmu71, Computer  Loss  72 : 184  30  2012-04-29 10:27:35
 6    AGENTSALT, Computer-> Computer, Computer  Loss  152 : 154  30  2012-04-29 10:59:09
 7    AGENTSALT, Computer-> Computer, Computer  Win  160 : 106  60  2012-04-21 11:26:17
 8    AGENTSALT, Computer-> Computer, Computer  Win  159 : 134  60  2012-04-21 11:36:05
 9    AGENTSALT, Computer-> Computer, Computer  Win  183 : 143  60  2012-04-21 11:46:11
 10    AGENTSALT, Computer-> Computer, Computer  Win  154 : 102  60  2012-04-24 18:14:57
 11    AGENTSALT, Computer-> Computer, Computer  Win  160 : 88  60  2012-04-29 10:43:15
 12    AGENTSALT, Computer-> Computer, Computer  Win  163 : 68  60  2012-04-29 10:51:11
 13    AGENTSALT, Computer-> Mapmu71, Computer  Win  161 : 154  97  2012-04-29 10:17:30
 14    AGENTSALT, Computer-> Mapmu71, Computer  Win  164 : 51  98  2012-04-29 10:34:14
Общо точки  705