Потребителско име: xxrisitoo, Резултати от турнира
   Начало игра  Край игра  Печалба/Загуба  Резултат  Точки  Дата
 1    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  40 : 84  0  2012-07-12 03:31:33
 2    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  26 : 149  0  2012-07-12 03:50:19
 3    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  124 : 146  0  2012-07-16 06:24:08
 4    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer (Break)  Loss  77 : 196  0  2012-07-19 11:47:30
 5    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  122 : 169  30  2012-07-11 06:08:05
 6    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  85 : 255  30  2012-07-11 06:18:18
 7    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  149 : 155  30  2012-07-11 06:28:41
 8    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  154 : 157  30  2012-07-12 03:26:47
 9    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  68 : 153  30  2012-07-12 03:43:57
 10    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  102 : 193  30  2012-07-12 04:00:22
 11    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  135 : 158  30  2012-07-12 04:24:39
 12    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  128 : 169  30  2012-07-12 05:36:00
 13    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  87 : 159  30  2012-07-12 21:23:06
 14    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  141 : 151  30  2012-07-13 08:54:20
 15    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  118 : 153  30  2012-07-13 09:04:30
 16    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  76 : 162  30  2012-07-13 09:32:33
 17    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  148 : 162  30  2012-07-13 10:08:03
 18    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  150 : 199  30  2012-07-13 10:21:43
 19    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  130 : 156  30  2012-07-13 10:32:25
 20    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  73 : 157  30  2012-07-13 10:38:31
 21    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  119 : 174  30  2012-07-13 10:57:26
 22    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  63 : 164  30  2012-07-13 11:44:21
 23    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  113 : 205  30  2012-07-13 16:49:52
 24    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  125 : 154  30  2012-07-13 17:00:25
 25    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  121 : 163  30  2012-07-14 15:37:03
 26    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  149 : 168  30  2012-07-14 15:49:53
 27    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  148 : 166  30  2012-07-15 10:35:50
 28    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  62 : 159  30  2012-07-15 15:55:42
 29    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  144 : 177  30  2012-07-15 16:24:07
 30    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  81 : 166  30  2012-07-17 08:03:11
 31    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  155 : 164  30  2012-07-17 09:25:49
 32    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  150 : 163  30  2012-07-17 11:44:57
 33    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  149 : 151  30  2012-07-17 12:31:51
 34    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  122 : 151  30  2012-07-17 15:55:54
 35    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  110 : 158  30  2012-07-17 16:14:20
 36    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  92 : 250  30  2012-07-17 17:24:59
 37    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  132 : 176  30  2012-07-17 17:41:20
 38    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  129 : 154  30  2012-07-18 13:41:22
 39    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  103 : 238  30  2012-07-18 13:52:11
 40    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  67 : 166  30  2012-07-18 14:18:26
 41    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  74 : 173  30  2012-07-19 11:36:40
 42    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  119 : 152  30  2012-07-19 15:38:26
 43    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Loss  146 : 151  30  2012-07-19 18:15:17
 44    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Win  159 : 125  60  2012-07-11 20:56:28
 45    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Win  161 : 98  60  2012-07-11 22:09:23
 46    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Win  159 : 61  60  2012-07-12 05:03:06
 47    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Win  156 : 150  60  2012-07-12 05:16:06
 48    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Win  157 : 98  60  2012-07-12 05:27:01
 49    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Win  157 : 112  60  2012-07-12 05:45:52
 50    xxrisitoo, Computer-> Computer, Computer  Win  164 : 121  60  2012-07-12 05:56:12
Общо точки  1590
Напред