Потребителско име: 555222, Резултати от турнира
   Начало игра  Край игра  Печалба/Загуба  Резултат  Точки  Дата
 1    555222, Computer-> Computer, Computer  Loss  117 : 251  30  2012-10-12 15:02:15
 2    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  152 : 105  60  2012-10-12 17:29:58
 3    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  154 : 116  60  2012-10-12 14:41:37
 4    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  154 : 37  60  2012-10-12 17:22:25
 5    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  155 : 127  60  2012-10-12 15:11:03
 6    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  157 : 140  60  2012-10-12 15:19:44
 7    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  157 : 93  60  2012-10-12 13:58:20
 8    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  158 : 135  60  2012-10-12 14:33:46
 9    555222, Computer-> Computer, Computer  Loss  16 : 235  30  2012-10-12 17:59:03
 10    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  160 : 135  60  2012-10-12 17:38:57
 11    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  161 : 133  60  2012-10-12 14:14:20
 12    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  162 : 64  60  2012-10-12 14:05:42
 13    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  164 : 96  60  2012-10-12 16:59:18
 14    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  165 : 95  60  2012-10-12 14:24:16
 15    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  166 : 32  60  2012-10-12 17:13:20
 16    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  167 : 90  60  2012-10-12 17:54:12
 17    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  168 : 61  60  2012-10-12 17:06:53
 18    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  173 : 73  60  2012-10-12 17:46:26
 19    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  202 : 39  60  2012-10-12 16:49:59
 20    555222, Computer-> Computer, Computer  Win  212 : 155  60  2012-10-12 14:54:15
Общо точки  1140