Забравена парола

1. Игра по интернет

За да можете да играете по интернет, след първоначалното стартиране на играта трябва да натиснете бутона 'Игра по Интернет'.2. Прозорец "Свързване със сървъра"

- Ако имате вече направена регистрация за игра по интернет, трябва да въведете потребителското си име и парола в съответните полета и да натиснете бутона 'Свързване'.
- За свързване за онлайн игра за потребителското име и парола има значение малка/голяма буква и е необходимо да ги изписвате както са при първоначалната ви регистрация
- Ако все още нямате направена регистрация за игра по интернет, трябва да натиснете бутона 'Регистрация'. Първоначалната регистрация за игра по интернет е напълно безплатна.3. Регистрация за игра по интернет

В този прозорец трябва да попълните следните данни: Име, Фамилия, Email, Потребителско име, Парола, като в полето сървър трябва да е изписано: Server1. След попълването на тези данни трябва да натиснете бутона 'Регистрация'. В полетата Потребителско име и парола трябва да използвате само символи на латиница както и числата от 0 до 9 и символите '-' и '_'. Дължината им трябва да е минимум 3 символа. Регистрацията е успешна само след като получите съобщение от програмата 'Регистрацията е успешна!'.4. Свъзване със сървъра

След успешна регистрация за игра по интернет ще излезе прозорец в който след написването на вашето потребителско име и парола можете да се свържете към сървъра - който е активен постоянно - след натискането на бутона 'Свързване'. На този прозорец имате възможност да зададете програмата автоматично да изписва вашето потребителско име и парола при всяко негово отваряне - това става след като изберете опцията 'Запиши'.5. Лоби - стая с игри и играчи

След успешно свързване към Сървъра ви се зарежда прозорец в който виждате в по-горния прозорец всички стаи със съответните играчи в тях и след като маркирате стая в по - долния прозорец ви се зарежда целия списък на всички създадени игри от други потребители, както се изписва и техния рейтинг в играта. От горното поле "Игра" можете да смените играта която желаете да играете по интернет. В полето потребител се изписва името на потребителя създал играта. В полето играчи се изписва броя на присъединените играчи към тази игра. Полето статус показва дали играта вече е започнала ( Играе се ) или потребителя създал играта все още очаква присъединяването на още играчи ( Създадена игра ).
От този екран вие имате 3 възможности или да Натиснете бутона Създаване и да изчакате присъединяването на други играчи или за започнете играта сами като други играчи могат да се присъединят по време на игра, да маркирате игра от списъка в която все още има незаети места на масата и да натиснете бутона 'Присъединяване' (Двоен клик в/у играта), Да маркирате игра и да натиснете бутона "Наблюдение" в случай че за масата която сте маркирали е позволено наблюдение на играта от играча създал тази игра.
От този екран виждате оставащото ви време което имате право да играете, както и броя на Потребителите които са свързани към сървъра и броя на играещите потребители за всяка игра и стая по отделно, както и имате възможност да смените паролата си от бутона "Смяна на парола".
Когато маркирате някоя от игрите които се играят в този екран долу ви се изписват всички играчи които участват и текущия резултат в играта. Можете да разгледате профила на всеки от играчите участващи в тази игра като ги прелиствате със стрелките "<<" и ">>";6. Създаване на нова игра

В случай че искате да създадете игра имате възможност да зададете парола за вашата маса в полето до катинарчето.
За да може някой друг потребител да се присъедини към вашата игра е необходимо да напише паролата в същото поле и след това да натисне бутона "Присъединяване"
В Случай че паролата е грешна играча няма да бъде допуснат за игра или наблюдение в тази маса.
От опциите по долу ( Затворено и отворено око ) можете да разрешите или забраните друг играч да наблюдава вашата маса, но само ако вие сте създали играта.7. Бутони в играта

След започването на играта горе, вляво ще видите малка картинка с няколко фигурки:
- Първата картинка (група, купа, къщичка), показва вида стая, където играете (главна, турнири, езикова).
- С опцията "катинар" можете да заключвате и отключвате масата по време на игра, като кликвате в/у картинката с мишката.
- От съседната картинка ( "око" ) можете по време на игра да разрешавате или забранявате играта да бъде наблюдавана от други.
( Тeзи 2 опции могат да се променят само от потребителя създал играта )
- Под тях има 1 хоризонтален индикатор, който показва скоростта на връзката (забавянето) със сървъра. Червеният показалец, колкото е по-вдясно (към зелената зона), толкова ви е добра връзката със сървъра (имате малък пинг) и обратното, ако показалецът е по-вляво, към червената зона, имате лоша връзка към сървъра (голям пинг) и е възможно да има забавяне в играта, което да се отразява на цялата игра в масата.8. Започване на игра

След като изберете създаване на игра ви се зарежда екрана по - долу. Ако желаете може да изчакате друг играч /-и/ да се присъседени /-ят/ към вас, като замените текста 'Computer' с името на играча или да започнете сам играта. За да започнете играта трябва да натиснете бутона 'Старт'. Преди това имате възможност вие да задавате местоположението на останалите играчи спрямо вас ( За игрите, които са с повече от двама играчи например Белот 4 играчи и Бридж), както и ако не желаете някой от останалите играчи да участва в играта можете да замените името му с 'Computer' и потози начин той се замества от компютъра. На този екран от бутона 'Игнорирани играчи' може да забранявате на някои потребители да се свързват към вашата игра.9. Списък Игнорирани играчи

От този екран можете да добавяте и изтривате потребители с които не желаете да играете. След промяна преди да затворите екрана трябва да натиснете бутона 'Запиши'. При опит за присъединяване на играч който се намира в този списък му се изписва съобщение че сте го добавили във вашата игнор листа.10. Вашата снимка

На този екран е показано къде се показва вашата снимка в играта на останалите играчи щом минат с мишката в/у името ви. След показването на снимката можете да отворите профила на играча , като кликнете в/у нея.
Можете сами да добавите или смените снимката от вашия профил от този линк , като влезете с вашето потребителско име и парола. След това изберете от менюто "Профил", и след това "Избери Снимка" .
За потребители качили аватар/снимка в своя профил има завишение на рейтинга с допълнителни 5 %.11. Меню "Игра по интернет". Снимки. Рейтинг

От меню "игра по интернет" имате опция дали искате да ви се показват снимките на останалите играчи или не. Имате същата възможност за рейтинга на играчите. Имате достъп до списъка с играчи с които не желаете да играете по интернет.
- Рейтинга на играча се изчислява по следната формула: ( брой победи * ( (1 / вероятността за победа)-1 ) / ( общия брой изиграни игри + (брой победи * ( (1 / вероятността за победа)-1 ))-брой победи)) * 100 като се взимат резултатите от последните 30 дни.
Вероятността за победа за всяка от игрите е различен коефициент който е равен на единица разделена на броя на отборите. Например : За Белот 4 играчи е 1/2, за Белот 3 играчи е 1/3, за Не се сърди човече е 1/4 и т.н.
По формулата за изчисляване на рейтинга стойностите му са от 0 до 100, като ако потребителя има под 10 изиграни игри рейтинга му е занижен с от 10 до 40 %. ( По следната формула: игри <=4 - * 60 %, <=7 - * 70 %, <=9 - * 80 %, <=10 - * 90 % )
За изчисляване на рейтинга се взимат само игрите, които са означени с . За игрите Белот 4 играчи, Бридж Рубер, Сантасе и Блато се зачитат само игрите започнати срещу реални противниции и партньори.12. Наблюдатели

Докато играете по интернет в този прозорец виждате играчите които наблюдават играта в момента.
- От първия бутон имате възможност да изгоните наблюдаващия.
- От втория бутон имате възможност да го поканите да се присъедини към вашата игра ( разбира се ако има свободно място на масата ).
- От третия бутон можете да забранявате или разрешавате определен наблюдаващ да може да пише в чат-а на масата.
- От четвъртия бутон можете да видите профила на избрания от списъка играч който наблюдава вашата маса.
13. Чат. Емотиконки. Бутони

Вече може да включвате настроение в Чата, чрез използване на емотиконките (ползвани по лиценз на Skype Limited), като изберете от дадените, както се вижда от горната картинка, или впишете кода за всяка емотиконка в самия чат.
Всички емотиконки и Кодовете за всяка емотиконка може да видите, като щракнете ТУК


14. Профил във Favorite-Games.com

Тук ще намерите обяснение на Полетата от Менюто, след като влезете в Профила си от ПРОФИЛ.


14.1. Резултати

При кликане на Резултати, ще се отвори страница, която ще ви покаже вашите резултати, от Играта Белот-4. Показват се с кого сте играли на масата, дали сте победили или паднали, с какъв резултат, спечелени точки и времето на играта.
Можете да видите по същия начин и резултатите от другите игри в Играта, като изберете името на съответната игра от Падащото меню.14.2. Плащания

От Плащания може да видите История на вашите зареждания с време, като в таблицата са показани Типът на плащането (СМС, ПейПал, Банков път и др.), Описанието (дни, период, заредени чипове) и Датата на зареждането.14.3. Справка време

В Справка време може да видите своята активност в Играта, като се показват Играта, в която сте играли, Колко време сте били в Играта и Датата, когато сте играли.14.4. Профил

В Профил се намира Информация за вашето потребителско име. От тук може да добавяте и редактирате Име / Фамилия, Държавата, от където сте, населеното си място, както и допълнителната информация в Профила ви. Може да Добавяте, изтривате, променяте и потребителската си снимка, като щракнете на линка Избери снимка и в отворилата се страница изберете от комютъра си, снимката, която желаете да качите.
Също може да изберете, дали желаете да получавате Емейли от Екипа ни. Тук също са показани, Дата на регистрация, Валидност на регистрация (до коя дата имате време за онлайн игра), Оставащо време(ако сте заредили за часове, а не дни, тук се показва), Последно онлайн, езикът ви, както и рождената ви дата.
Като направите Промени, за да ги съхраните, трябва да кликнете на бутона Запиши промените.14.4.1 Прехвърляне на време

От връзките Прехвърли в страницата Профил, намиращи се до Оставащото ви време VIP статус в Часове или период и чипове, може да прехвърлите на друг потребител в Играта.
При кликане върху Връзката Прехвърли, в отворилия се прозорец се показват VIP времето, което имате във вашият профил (като дата и в дни), часове и чипове. За да прехвърлите, въведете желаното количество (цяло, положително число) в полето, от падащото меню изберете Време в дни, в часове или чипове, в следващото поле въведете името на Потребителя, на който искате да прехвърлите и натиснете Бутона Прехвърли. Можете да прехвърлите най-много от половината от времето си минус 30 или половината от чипове с изключение на 10000 чипа, които сте получили първоначално при регистрацията си. Имате право на едно прехвърляне в рамките на 30 дни. Можете да използвате тази опция единствено ако имате поне едно плащане за VIP достъп през последните 2 години.
14.5. Покани приятел

От Тук може да поканите ваши приятели, които нямат регистрация в Играта и по този начин да играете заедно. При успешна регистрация и вие и приятелят ви, ще получите безплатно време за Онлайн игра. За да поканите Ваш приятел, просто въведете емейла му в съответното поле, изберете език на писмото, което ще получи и натиснете Бутона Изпрати.
Поканите трябва да се правят, в съотвествие с посочените условия. Обработването на Покани приятел е Автоматично и добавянето или недобавянето на време, става автоматично, в съотвествие с гореспоменатите правила.
В долната таблица са показва статусът за изпратените от Вас покани.14.6. Намери потребител

Намери потребител отваря страницата, в която може да потърсите даден потребител по неговото потребителско име. Просто въведете Потребителското име и натиснете Бутона Търси. Ако потребителят съществува, ще се покаже съответната информация за него (с Обща информация за Профила), като най-отдолу се намира бутона Докладвай, от който ще може да докладвате за нередност в нечий профил. Ако Потребителят не съществува, ще ви изпише Не е намерено такова потребителско име.14.7. Забравена парола

Ако забравите паролата си за Играта и/или не може да влезете в Игра, от Тук, може да си генерирате Нова парола, с която да влезете в Игра. За целта в съответната страница, въведете Потребителското си име в Играта и емейла, с който сте се регистрирали (емейлът трябва да е валиден и да имате достъп до него) и натиснете Бутона Генериране на нова парола.
И на емейла си ще получите Нова парола и инструкции за Активацията й. Трябва да кликнете на линка в началото на емейла, за да я активирате и ползвате. (направено е с цел, друг да не може да ви промени паролата). Разбира се, след като влезете в Игра, винаги може да си промените Паролата от Лобито в Играта, от полето Долу-вдясно, Промени парола. (въведете 1 път текущата си парола, два пъти новата парола, която искате и кликнете на ОК).14.8. Турнир

От Тук може да видите резултатите за Текущите турнири, организирани в Играта. Първоначално се показва класирането за играта Белот-4. Ако желаете да видите класирането за другите игри, просто изберете името на съответната игра от падащото меню.15. Ползване на Игрите с Мобилни устройства : Android
16. Игра по интернет като "Гост"

За да играете напълно безплатно като гост без регистрация e нужно да инсталирате игрите на компютъра си (мин. версия 5.25.3)

За Windows Операционна система
Favorite Games for Windows вер.  5.35  (14.9 mb) 

И да последвате следните стъпки:
-. Изберете от менюто "Нова Игра" -> "Изберете игра"

След това натиснете бутона 'Игра по Интернет'.

-. Игра като "Гост"

За да можете да играете като гост без регистрация в прозорец свързване със сървъра е нужно да натиснете бутон "Влез като гост":
17. Често задавани въпроси

Тук ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси.


17.1. Не се чете кирилица в играта

В случай, че тектовете в играта излизат като питанки или други неразбираеми символи, това означава, че вашият Windows не е настроен да показва текстове на кирилица.

- Какво трябва да направите? :
1) Отворете Control Panel
2) Отворете "Region"
3) Изберете таб "Administrative"
4) Натиснете бутона "Change System Locale"
5) Изберете "Bulgarian". След това вашият Windows ще поиска рестартиране за да зареди новите настройки.

6) Ако сте с Windows 10 или по-нова версия на Windows можете да маркирате чекбокса: "Use unicode UTF-8 for worldwide language support". В този случай няма значение дали сте задали System Locale на Bulgarian или друг език и вашият Windows ще поддържа едновременно всички специфични езици: Български, Гръцки, Японски, Арабски и т.н..
17.2. Как мога да стана VIP потребител?
За да разберете как можете да станете VIP потребител моля последвайте този линк: Стани VIP17.3. Какви са предимствата ако съм VIP потребител?
За да разберете какви предимства имате ако сте VIP потребител моля последвайте този линк: Предимства за VIP потребители


Favorite Games LTD Copyright © 2002 - 2021  administrator@favorite-games.com   Общи условия