16 игри в 1
  Добави Игрите на Favorite Games и в Твоя сайт, като вътрешна страница или Pop-Up. Избери съответния код, отдолу и го постави в съответната секция

Код за поставяне като вътрешна страница
Код, за поставяне в HEAD секцията (Между <HEAD> и </HEAD>)
Код, за поставяне в BODY секцията (Между <BODY> и </BODY>)
  Т У К може да видите как ще изглежда нагледно в действие
 
Код за поставяне като Pop-Up
Код, за поставяне в HEAD секцията (Между <HEAD> и </HEAD>)
където ще бъде Връзката към Играта за Pop-up
Код, за самата връзка, която ще отвори Pop-up с играта
(в същата страница с горния код)
Файлът с играта game.php
(който ще се отваря в Pop-up при кликане на Горния линк)
Файлът game.php може да свалите и готов, от ТУК
Десен бутон на Мишката и Save As...(Запиши като...)
 Т У К може да видите като Pop-Up как ще изглежда нагледно в действие

Може да промените и/или да зададете следните параметри за променливата flashvars след реда var flashvars = {}; :
 ПараметърСтойностКакво прави
1.1flashvars.lang = "Bulgarian";Задава език по подразбиране за Играта *
 * Освен Bulgarian, може и Arabic, Croation, Czech, Danish, Dutch, English,
French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Macedonian, Polish,
Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
 
2.1flashvars.window = 'games';Отваря автоматично прозорец Избор на игра
2.2flashvars.window = 'registration';Отваря екрана за Регистрация *
 * Съчетано с параметрите от 3. може да попълни автоматично целия
екран за Регистрация
2.3flashvars.window = 'login';Отваря екрана за логване за онлайн игра
2.4flashvars.window = 'lobby';Автоматично логване (свързване)
на потребителя*
 * ако е регистриран и са подадени параметри 3.1 и 3.2. Отваря Лобито.
 
3.1flashvars.username = 'xxxx';Задава Потребителското име в Играта
3.2flashvars.password = 'xxxx';Задава Паролата за потребителя *
 * Ако паролата се пази в БД в кодиран вид, няма да може да се ползва коректно
3.3flashvars.first_name = 'xxxx';Задава Името на потребителя
3.4flashvars.last_name = 'xxxx';Задава Фамилия на потребителя
3.5flashvars.email ='xxx@yyy.zzz';Задава емайл на потребителя
3.6flashvars.country = 'xxxx';Задава Държава за потребителя
  * xxxx се заменят със съответните за дадения потребител.
3.3, 3.4 и 3.6 са незадължителни параметри
 
 


Инструкции за игра по интернет


 
 

Favorite Games LTD Copyright © 2002 - 2020