Правила Бридж Рубер, Спортен Бридж

"Когато правя секс, много пъти съм мислил за Бридж,
но когато играя Бридж, никога не съм мислил за секс"
Омар Шериф

История

Изхождайки от това, че преди в някои кръгове вместо Бридж са използвали думата "Хидив" е имало претенции за турски корен на играта, но всъщност играта произхожда от английската игра Уист (Whist) и еволюирайки през годините е приела днешния си вид. Днес най-популярния вид на играта е Рубер Бридж. Правилата му са били създадени около 1920 год. от американския бизнесмен Харълд Вандербилт. През 20-те и 30-те години от Ели Кълбертсон и през 40-те , 50-те години от Чарлз Горен играта е популяризирана от написаните книги и радио и ТВ предавания в които са участвали и става много популярна.

Правила

Бриджьт е игра, която се играе от 4 играча разделени на 2 отбора. Играчите седят около маса, като партньорите седят един срещу друг. Четирите позиции на масата се асоциират с посоките на компаса - Север, Изток, Юг и Запад. От своя гледна точка играчите обикновенно се асоциират с Юг, стоейки срещу партньора на Северна позиция.:

Анонсиране

Разиграването започва с раздаването на 13 карти на всеки играч. След като си погледнат картите , всеки играч анонсира по посока на часовниковата стрелка започвайки с раздаващия. Анонсирането е обявяване на колко ръце играчът си мисли, че отборът може да спечели.
В езика на бриджа, ниво се дефинира като броя на заявените ръце над шестата.Това е защото има 13 възможни ръце за едно раздаване и разиграващият отбор трябва да спечели повече от половината (6 + нивото). Първо ниво значи, че отборът трябва да спечели 6+1 или общо 7 ръце.
Нивото може да бъде от първо (6 + 1 = 7 ръце общо) до седмо (6 + 7 = 13 или всички възможни ръце).Договор на 6-то или 7-мо ниво се нарича шлем. На 6-то -малък шлем а на 7-мо голям шлем.
Всеки анонс се състои от ниво и козова боя. Козовата боя е тази която е превъзхождащата за раздаването, т.е. когато карта от нея е играна тя бие всички карти от другите цветове както и всички по-слаби карти от нея (Асото е най-силната).Също тька договорът може да бъде и „без коз” т.е. нито една боя не е козова.
В Бриджа всяка боя си има ранк. Пиката е най-високата боя следвана от Купа, Каро и Спатия. Без Козът е с най-висок ранк при обявяване, т.е. 1БК е по-високо от 1 Пика, която е по-висока от 1 Купа и т.н.
Цветовете с по-нисък ранк Спатия и Каро се наричат минорни , а тези с висок Купа и Пика мажорни.
В началото раздаващият започва (открива) анонсирането. В процеса на анонсиране всеки играч триябва да направи по-голям анонс от предишния, пасува или контрира анонса на противника.
Контрата не е в действителност анонс 2 пъти по-силен от предишния, а предизвикване на опонентите „Мисля че не можете да изпълните договора”. Контрираният договор може също да бъде реконтриран от деклариралия го тим, което значи „Сигурни сме че ще си изпълним договора”. Контрата и Реконтрата влияят и на крайния резултат от раздаването.
По време на анонсирането най-големият проблем на играчите е, че те знаят само свойте карти. Те не могат да виждат партньорските карти, както и тези на противниците си. Ето защо анонсиранито се състои от кодирани към партньора сигнали.
След един или повече анонси, последвани от трима поред играча които пасуват, Последният анонс е договоръ,т който казалият го отбор трябва да изпълни през останалата част от играта. Отборът казал договора пише точки, ако вземе най-малко броят ръце, които е обявил. Ако не успеят се записват наказателни точки, които са за другия отбор.
Така играта от там на татък се превръща в състезание дале единият отбор ще успее да изкара обявеният от него договор а другият се опитва да му попречи.

Разиграване

След края на анонсирането, първи играе играчът в ляво на декларанта. Декларантът е играчът от спечелилия анонсирането отбор, който първи е казал боята на договора.
Пример:ако единият играчът обяви 1Купа , партьорът му обяви 3 Купи и договорът е 3 Купи то играчът е декларантът.
Декларантът още се нарича разиграващ, защото той играе и с картите на своя партньор. Партньорът му се нарича „Мор” защото той не взема участие в разиграването.
Играчът който е наред започва с поставянето на една от свойте карти на масата обърната с лице нагоре. Играта продължава по часовниковота стрелка около масата, като всеки играч слага една от свойте карти на масата.
Ако играчът, който е наред има една или повече карти от боята която е играл първият играч, той е длъжен да играе карта от тази боя. Ако няма такава той може да играе карта от друга боя (включително и козовата ако има такава).
След като първият играч играе карта, Морът поставя всички свой карти на масата с лице обърнато нагоре подредени по цветове. Така, както партньорът му, така и противниците му могат да му виждат картите. От тук нататък Декларантът може да играе с картите на мора както намери за добре, когато морът е наред (не може да играе своя карта когато морът е наред).
След като всички 4 играча играят карта, ръката се прибира от играча, дал на висока карта от цвета с които и започнал първия играч (или ако е играна карта от козовота боя от най- високата такава).
В края на всяки рунд, играчът играл печелившата карта прибира картите и той пуска първи карта за следващия.
След края на 13-те рунда се преброяват взетите ръце от всеки един отбор. Ако отборът, обявил договора го изкара, той пише точки за това. Ако изкара повече от обявините, пише бонус точки за всяка ръка отгоре. Ако не успее да изпълни договора, другият тим пише бонус за всяка ръка, която не са успели да изкарат (вътрешните ръце).

Рубер Бридж - Запис

В Рубер Бриджа, точките са разделени на точки „над чертата” и „под чертата”.

Ние Tе
100
30
--------------------------
60
20


Точките изкарани от изкарването на договора се записват под чертата (като 60 и 20-те точки в примера горе). Бонус точките от вътрешните и добрите взятки, както и от други места се записват над чертата, както 100-те и 30-те точки от примера.
По време на играта точките записани под чертата се събират докато единият отбор не изкара 100 или повече, тогава този отбор печели манш. Тогава се поставя нова линия под резултата, и се започва нов манш. Точките, изкарани под линията в един манш не влияят на резултата на следващия. Точките над линията не влияят на резултата от манша също.
Първият отбор, който спечели 2 манша печели рубер, който носи бонус 500 или 750 точки. Крайният резултат от играта се смята като се съберат всичките точки под и над линията на всеки отбор. Отборът който има повече точки печели играта както е на примера долу.
Ние   Tе   Обяснение
100  Бонус
30   още един бонус
500  Рубер бонус
----------------------------------------
60   2 Пики изкарани
  20 1 Спатия изкарана
70  2 БК изкарани - Ние Печелим Манш #1 с общо 130 точки
----------------------------------------
  100 3 БК изкарани - Те Печелят Манш #2 с общо 100 точки
----------------------------------------
120   4 Пики изкарани - Ние Печелим Манш #3 с общо 120 точки
----------------------------------------
850 150 Краен Резултат

Точките, които се пишат под чертата са тези които се дават за успешно изпълнен договор. Точките се дават за всяка взятка след шестата, която е обявена и изкарана.
Боя Точки
Спатии,Кари (минори) 20 точки на ниво
Купи, Пики (мажори) 30 точки на ниво
Без Коз 40 точки за първо ниво + 30 точки за всяко следващо ниво

За пример, договор на 2 Спатии изкаран носи 40 точки под чертата (2 нива по 20 точки всяко). Договор на 2 Пики изкаран носи 60 точки под чертата (2 нива по 30 точки всяко) , договор на 2 БК изкаран носи 70 точки под чертата (40 за първо ниво + 30 за второто).
Тази структура означава, че за да се достигнат нужните 100 точки за спечелването на манш с едно раздаване изисква договор на 5-то ниво за минорнити цветове (5 * 20 = 100), или на 4-то за мажорните (4 * 30 = 120), или на 3-то за Без Коз (40 + 2 * 30 = 100). Поради Тази Причина играчите обикновенно предпочитат договори на мажорните цветове и Без Коз пред минорните.

Зони

Всеки отбор влиза в зона когато спечели манш. В началото на всеки рубер, нито един отбор не е в зона, но по време на играта поне единият, а може и двата отбора да влезнат в зона. Зоната променя бонусите за вътрешни, шлем и др.

Добри ръце

Ако отборът спечели повече взятки отколкото е обявил, взятките в повече или „добрите взятки” носят точки както е по горната схема, но се записват като бонус над чертата. Което значи, че добрите взятки не допринасят на резултата от манша, а само за крайния резултат. Само предварително обявените и изкарани взятки могат да допринесат за маншовия резултат.
Зоната не променя бонуса за добрите взятки, освен ако договорът не е контриран или реконтриран.

Вътрешни

Вътрешните са взятките, които отборът не е могъл да изпълни договора (броят на тези, които не са му достигнали е броят на вътрешните). Когато това се случи, разиграващият отбор не пише никакви точки от изкараните взятки, а другият отбор пише наказателни точки над чертата.Схемета е следната:

Вътрешни Без Контра С Контра С Реконтра
  Не в зона В зона Не в зона В зона Не в зона В зона
Първа 50 100 100 200 200 400
Втора & Трета по 50 100 200 300 400 600
Всяка следваща по 50 100 300 300 600 600

Примери
1 Вътрешна 50 100 100 200 200 400
3 Вътрешни 150 300 500 800 1000 1600
5 Вътрешни 250 500 1100 1400 2200 2800
Контрирани договори

Ако отборът изкара контриран договор, резултата под чертата се удвоява и отборът получава бонус 50 точки над линията за изкарване на контриран договор. В допълнение всяка добра взятка сега носи бонус от 100 точки, ако отборът не е в зона и 200 ако е.
Ако отборът изкара реконтриран договор, резултата под чертата се учетворява и отборът получава бонус 100 точки над линията за изкарване на контриран договор. В допълнение всяка добра взятка сега носи бонус от 200 точки, ако отборът не е в зона и 400 ако е.
контриран договор реконтриран договор
Не в зона В зона Не в зона В зона
Бонус при контриран договор 50             50 100           100
Бонус при реконтриран договор 100           200 200           400

Това значи, че изкарването на реконтриран договор на 1 Пика ще донесе 120 точки под чертата (30 учетворени), което е достатъчно за манш! Както ще спечели и бонус от 100 точки над линията.

Други Бонуси

Ако играч държи 4 онйора в козовата боя (4 от A-K-Д-В-10), отборът получава 100 точки бонус. Ако играч държи всичките 5 онйора в козовата боя, отборът получава 150 точки бонус. Ако играч държи всичките 4 аса в договор на Без Коз, отборът получава 150 точки бонус. Няма значение кой отбор е обявил договора и контрите не влияят на бонусите.
Отборът също получава бонус за обявяването и изкарването на шлемов договор. Бонусът за шлемов договор също не се променя при контра и реконтра. Бонусът се пише над чертата.
ШлемБез ЗонаВ Зона
малък (6-то ниво)500750
голям (7-то ниво)10001500

Бонус за Рубер
Бонусът за рубер се дава в края на играта на отборa, който първи е спечелил 2 манша. Ако отборът е спечелил 2 манша, а противниците 0 бонусът е 700 точки, ако противниците са спечелили манш бонусът е 500 точки. Бонусът се Пише над чертата.

Спортен Бридж

Точкувaнето е същото както на руберовия бридж, но бонусът за рубер е заменен с бонус за манш, който е 300, ако отборът не е в зона и 500, ако е и се дава, ако в една игра резултатът под линията за руберовия бридж е над 100 точки. Има и бонуси за изкарване на договор (ако договорът е 2БК или по-висок бонусът е 100 точки, ако отборът не е в зона и 200 ако е в зона. Ако договорът е под 2БК, то Бонусът е 50 точки).

Зоните започват като първо единия отбор е в зона, после другия, след което никой не е в зона а след това и двата тима са в зона след което се повтаря. Играят се 8 раздавания като при равенство се играе докато единият отбор не поведе.
Изкараните точки се смятат като всички точки под чертата се съберат с всички бонуси за раздаването.
За вяко раздаване всеки от отборите има задължение, което се определя от оньорите в картите на двамата играчи, както и броят на боите, в които отборът има повече от 8 карти(фитовете).
Точките определени от оньорите се определят както следва:
  • Всяко Асо: 4 точки
  • Всеки Поп: 3 точки
  • Всяка Дама: 2 точки
  • Всяко Вале: 1 точка

Всички точки са 40. Отборът, който има повече точки има определено задължение, което също зависи от това дали е в зона или не и е показано на таблицата:
Т.Задължение
 Не е в зона В зона
 0 фита1 фита2 фита0 фита1 фита2 фита
20080110080190
217011017070110270
228011019080170290
238017030080210400
24170190400270290600
25190400410290600610
26400410420600610620
27400420450600620650
28420430460620630660
29450460480650660680
304604609506606601370
3146092098066013701400
3248096098068014001430
33950980990137014001430
349809801450140014002150
359809801480140014302180
3699014501480144021502180
37145014801480215021802200
38+150015001500220022002200

Разликата между изкараните точки и задължението се преобразува с имповота таблица по-долу. Сумата от всички импове е и крайният резултат:

Разлика Импове
0 - 10 0
20 - 40 1
50 - 80 2
90 - 120 3
130 - 160 4
170 - 210 5
220 - 260 6
270 - 310 7
320 - 360 8
370 - 420 9
430 - 490 10
500 - 590 11
600 - 740 12
750 - 890 13
900 - 1090 14
1100 - 1290 15
1300 - 1490 16
1500 - 1740 17
1750 - 1990 18
2000 - 2240 19
2250 - 2490 20
2500 - 2990 21
3000 - 3490 22
3500 - 3990 23
4000 or more 24


Система

Откриване

1 ♣ - (11) точки
         (12-14) точки и 4333(1♣) или 5 спатии
1 , , ♠ - 12-14 4+(най-дългата) ако са равни по-слабата като цвят или ако разлика е по-голяма от 3т по силната
1 БК-15-16т
2 ♣ , , , ♠ -17-19 4+(най-дългата) ако са равни по-слабата като цвят
                         Или 14+ и 6+ в цвят
2 БК - 20 - 25 точки(19 при 4333 и слаб 4-ен цвят)
3 ♣ , , , ♠ - 6+ карти в боя//под 13 точки
3 БК - 25+
4 ♣ , , , ♠ - 9 + карти в боя
5 ♣ , - 11+ карти в боя

Първи Отговор

1 ♣  -   8 + по-дългата боя
            11+ 1NT
            13+ 2 боя
            19+ 2 NT(Питане за Аса)
1 , , ♠ -
            4 карти в обявената боя + потвърждавам :
                 7+- 3 боя
                 11+ 3 БК 4 , ♠ или при 5 + карти в боята 5 ♣ , - ЗАТВАРЯЩ АНОС;
                 19+ 2 БК (Питане за Аса)
            7 + по-дългата боя;
            10 + 1 БК
            12 + 2 боя
            19 + 2 БК (Питане за Аса)
1 БК -
            6+ по-дългата боя или 2 БК;//
            10 + 3 боя или 3 БК-
            16 + 4 БК-(Питане за Аса)
2 ♣ , , , ♠ - 4 карти в обявената боя + потвърждавам :
                 4 +- 3 боя
                 7 + 3 БК 4 , ♠ или при 5 + карти в боята 5 ♣ , -ЗАТВАРЯЩ АНОС;
                 13+ 4 БК
            5 + 2 БК ЗАТВАРЯЩ АНОС ; 8 + по-дългата боя 13 + 4 БК(Питане за Аса)
2 БК -
            5 + по-дългата боя
            11+ 4NT(Питане за Аса)
3 ♣ , , , ♠ -(бараж)
            2 + в боята и13+ точки при намеса на противника
            15 + 4 , ♠ или при 5 ♣ , - ЗАТВАРЯЩ АНОС
            19 + малък шлем в боята
3 БК -
            6 + 4 БК(Питане за Аса)

Основни принципи и конвенции

При обявена 1♣ При повтаряне на боята значи, че спатията е натурална иначе е условна
5 ♣ , се изкарват трудно и за това се играят на 3 БК в повечето случаи
Всяко повтаряне на боя от първоначалнообявилия, удължава броя карти в боята
4 при първа обява

4БК(2БК)(Питане за Аса)
+1 анонс 0 или 3 аса
+2 анонс 1 или 4 аса
+3 анонс 2 аса
Пример: 5 купи значи че има 2 аса

Контра при под 3-БК е информативна значи същият анонс както последния.