Правила Окей

ПРАВИЛА

ПЛОЧКИ И ИГРАЧИ

Играта ОКЕЙ се играе с плочки, подобни на тези от играта Домино. Играе се от 4 души. Плочките са в 4 цвята (обикновено червено, синьо, зелено и черно) с числа от 1 до 13 по тях, като от всяка плочка има по 2 броя. Има и 2 други плочки (със Звезда или J по тях). Т.е. всичките плочки в играта са 106 броя. (4 х 13 х 2 = 104 + 2 = 106 бр.) ( По 2 броя черни 1, 2 бр. черни 2, 2 бр. черни 3,...., 2 бр. зелени 13 и т.н.) + 2-те плочки със звезда по тях(Наричат се Фалшив Окей).
Всеки играч си има дъска за редене на плочките. Плочките са затворени и наредени по 5 бр. в купчина една до друга (21 купчинки х 5 броя + 1).

Дъската на играча

За определянето на ОКЕЯ се хвърля зар, (2 пъти - първия път се определя купчето, втория кой коя плочка в купчето ще е точно Окея) и се отваря. Отворената плочка (число от съответния цвят), с 1 (единица по-голямо, в същия цвят) е ОКЕЙ (Например, ако се е отворила чернa 1,ОКЕЙ е Чернa 2 - два броя). ОКЕЯТ може да замести всяка друга плочка, при правенето на серии (групи).

РАЗДАВАНЕ НА ПЛОЧКИТЕ

Раздават се плочките на играчите, като на първия играч се дават 15 плочки(понеже играе първи), на другите трима играчи - по 14 плочки. Всеки играч взема своите плочки и ги подрежда върху дъската си. При подреждането, ако играч, преди да е играл в него има същата плочка, като отворената (в дадения пример черно 1), от другите играчи се смъква по 1 точка (ако резултатат му е най-малко 3). Това се прави, преди свършването на първата врътка.

Раздадени плочки

ИГРА

Пръв играе играчът, който има 15 плочки.Той чисти една плочка, която предполага, че няма да му трябва, при правене на групите (сериите), като я слага от дясно на себе си (между своята дъска и тази на дясностоящия до него).

Начално раздаване и игра

Играе се по посока обратна на часовниковата стрелка. После играе вторият играч, който може да вземе оставената плочка от предходно игралия (играча от лявата му страна)или да изтегли 1 плочка от купчето в средата (от останалите, нераздадени на играчите плочки) и после чисти и той 1 плочка. След това играе 3-ят играч, после 4-ят. И така се прави врътка, след врътка, до като 1 играч "затвори" (нареди плочките в серии/групи по правилата)или свършат плочките.

СЕРИИ (ГРУПИ)

Целта на играта е плочките да се подредят в серии(групи). Серия (група) се прави поне от 3 плочки,(Не и при чифт), които могат да бъдат поредни от един цвят(1-2-3; 2-3-4;....; 11-12-13; и 12-13-1.След плочка 13, може да се поставя само плочка 1).

Серия черни 1-2-3     Серия червени 10-11-12     Серия зелени 8-9-10-11     Серия червени 12-13-1

или еднакви по стойност, но в различен цвят плочки(например синьо 1, червено 1, зелено 1, черно 1; червено 13, зелено 13, синьо 13) и т.н.
Серия синьо 1 - червено 1 - зелено 1 - черно 1     Серия червено 3 - черно 3 - синьо 3     Серия черно 12 - зелено 12 - синьо 12 - червено 12     Серия червено 13 - зелено 13 - синьо 13

Групата може да бъде и от повече поредни едноцветни плочки (но поне 3). Еднаквите, разноцветни числа (3 или 4).
Ако се прави "чифт", т.е. плочките , плочките трябва да се подредят по 2 бр. в цвят (всяко число в даден цвят има по 2 броя)

Серия Чифт
или да се наредят така:
Серия Чифт
Например: по 2 черни 2-ки, 2 червени 3-ки, 2 сини 5-ци, 2 зелени 8-ци, 2 черни 10-ки, 2 сини 11-ци и 2 червени 13-ки. Плочките Фалшив ОКЕЙ също могат да правят чифт. Или 7 "чифт" а х 2 = 14 плочки.
Ако се реди група/серия(редица) от 14 плочки в еднакъв цвят, групата трябва да съдържа всички плочки в един цвят от 1 до 13 и втора 1, т.е. само черни, или само сини, или само червени, или само зелени 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1).

Серия черни поредни - Редица
или
Серия сини поредни - Редица
или
Серия червени поредни - Редица
или
Серия зелени поредни - Редица


ТОЧКУВАНЕ

Ако плочките свършат преди някой да е затворил, от всички играчи се смъква по 1 точка.
Ако някой затвори по обикновен начин, от другите се смъкват по 2 точки.
Има и начини, при които се смъкват повече точки.
Ако някой играч затвори с плочка ОКЕЙ(плочката с единица по-голяма от отворената), се смъкват 4 точки.
Смъкват се по 8 точки, ако играчът е наредил плочките по чифт.(Т.е. направил е 7 серии от по 2 еднакви плочки).
Ако играч, нареди плочките в чифт и затвори с плочка ОКЕЙ, се смъкват 12 точки.
Ако играч, нареди плочките само от един цвят (в черно, синьо, червено или зелено - от 1 до 13 и 1) и направи серия(редица), от другите играчи се смъкват по 16 точки.
Ако играчът направи серия(редица) от един цвят и затвори с плочка ОКЕЙ, от другите играчи се смъкват 20 точки.
В началото на играта всички играчи имат по 20 точки. Брои се назад. Играта приключва, когато някой играч достигне 0 точки.
Играта се печели от играча, който има най-много точки в края на играта.

Плочки ОКЕЙ и Фалшив Окей

Плочките със звезда (фалшиви ОКЕЙ и), могат да заместват само числото, със стойност на истинския ОКЕЙ (ако плочката Окей е синьо 2, като в по-горната картинка, фалшивият Окей, може да замести и да се ползва само вместо плочка Синьо 2), т.е. може да стои междуу синьо 1 и синьо 3, да е в началото на сините 3, 4, 5 и/или др. и да правят група или да е в група с други 2 плочки от друг цвят - червено 2, зелено 2 и/или черно 2).

Серия синьо 1 - Фалшив Окей, вместо синьо 2 - синьо 3     Серия Фалшив Окей, вместо синьо 2 - синьо 3 - синьо 4 -  синьо 5     Серия Фалшив Окей, вместо синьо 2  - червено 2 - зелено 2     Серия Фалшив Окей, вместо синьо 2  - червено 2 - зелено 2 - черно 2

Истинският Окей(или Окей'и, понеже са 2 броя) може да замества всяка плочка от всяка серия(група)(като Джокер) и да се използва на мястото на всяка липсваща плочка.

Серия червени 1 - 2 - 4 и Окей (синьо 2), използвано вместо червено 3     Серия Окей(синьо 2), използвано вместо синьо или черно 6 - червено 6 - зелено 6     Серия синьо 3 - черно 3 - зелено 3 - Окей(синьо 2), използвано вместо червено 3     Серия зелено 4 - Окей(синьо 2), използвано вместо зелено 5 - зелено 6

При правенето на групи (серии) плочките ОКЕЙ и Фалшив Окей, може да се използват и едновременно в една или повече група(-и). В примерите от долните картинки: Серия от Плочка ОКЕЙ (синьо 2), използвана вместо синьо 1, плочка Фалшив Окей, използвана вместо плочка синьо 2, плочки синьо 3, синьо 4 и синьо 5 или Серия от плочка Фалшив Окей, използвана вместо плочка синьо 2, плочки синьо 3, синьо 4, синьо 5 и Плочка ОКЕЙ (синьо 2), използвана вместо синьо 6. И серия от Фалшив Окей, вместо синьо 2, червено 2, зелено 2 и плочка ОКЕЙ(синьо 2), използвана вместо черно 2.

Серия Окей(синьо 2), използвана вместо синьо 1 - Фалшив Окей, използвана вместо синьо 2 - синьи 3 - 4 - 5     Серия Фалшив Окей, вместо синьо 2 - синьо 3 - синьо 4 -  синьо 5 и плочка ОКЕЙ(синьо 2), използвано вместо синьо 6     Серия Фалшив Окей, вместо синьо 2  - червено 2 - зелено 2 - плочка Окей(синьо 2), използвана вместо черно 2    

При всяко ново раздаване, плочката ОКЕЙ се променя (Едно на 52 е да се падне същата плочка).

ЗАТВАРЯНЕ

Ако всички плочки са в група(по гореуказаните правила), играчът може да "затвори", като постави излишната 15 плочка в средата на масата, върху отворената плочка и покаже дъската си на другите играчи да я видят.
Всички плочки са подредени в групи(серии). Може да се затвори
Играч, ако направи серии(групи) и плочката ОКЕЙ остане излишна, играчат може да затвори с нея(с Окей'я). При това положение от играчите се смъкват повече точки(по гореспоменатата схема).

КОМПЮТЪРНИЯТ ВАРИАНТ НА ИГРАТА

При компютърния вариант на играта, определянето на плочката ОКЕЙ, става от компютъра.
Купчетата са наредени в средата и номерирани от ляво на дясно, от горе на долу с числа от 1 до 10.

Плочките са подредени в средата в купчета, номерирани от 1 до 10

Тегленето на плочка се извършва последователно от съответното купче чрез Влачене и пускане (Drag and Drop) на плочката или Двоен клик с мишката (Double Click) върху плочката от купчето в средата

Теглене на плочка от средата чред Drag and Drop

или върху плочката, хвърлена от предходно игралия.

Теглене на плочка от предходно игралия чред Drag and Drop

Чистенето на плочка може да се извърши също по един от двата начина Влачене и пускане (Drag and Drop) на плочката вдясно от вас или Двоен клик (Double Cl?ck) върху плочката.

Чистене на плочка чред Drag and Drop

При кликане с десния бутон на мишката върху своя плочка от дъската, тя се затваря (обръща се с гръб), като по този начин я предпазва от неволно чистене. Ако плочката е ОКЕЙ, при десен клик се появява човече Окей. Повторен клик, я отваря и плочката може да се чисти.

Обърнати плочки при Десен клик с мишката. ОКЕЯТ е с човече (2 броя)

Затварянето на играта става като излишната 15-та плочка се постави чрез Влачене и пускане (Drag and Drop) върху отворената плочка в средата.

Затваряне чрез Drag and Drop на 15-та плочка върху отворената плочка в средата