ПРАВИЛА

Информация за начините как да си заредите чипове за Играта Покер Тексас Холдем и Омаха Хай, Може да откриете Т У К !

Poker 5 Card Draw
5 Card Draw

5 Card Draw е вариант на играта на карти покер. 5 Card Draw е една от най-популярните разновидности на покера. Известен е още като покер с 5 карти. В повечето филми, които дават, се играе именно такъв покер. В него късметът играе значително по-голяма роля, отколкото при Тексас Холдем или Омаха Хай, например.


Сила на ръцете


- В покера целта на всеки играч е да състави най-добрата покер ръка.
- Покер ръцете се състоят винаги от пет карти.
- Силата на покер ръцете е навсякъде еднаква, покер вариантите се различават по начините на съставяне на покер ръцете.
- Силата на отделните карти е както при чистия бридж:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A

Висока карта (High card)


Когато нямате дори две еднакви карти, картите ви не са поредни и не са от един и същи цвят, вие държите доста слаба ръка, която губи от всички изброени по-долу ръце. Ако няколко играчи имат само висока карта, победителят се определя по това кой държи най-високата карта. Следователно, показаната ръка по-горе (king high или поп) би загубила от ръка съдържаща асо и каквито и да е други четири карти. Ако две ръце имат еднаква най-висока карта, се сравняват следващите по сила карти. Например показаната ръка би спечелила срещу KJ954 тъй като макар и двете ръце да са king high (най-висока карта поп), следващата най-висока карта при първата ръка е дама, а при втората само вале.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Един чифт (One pair)


Когато имате две еднакви карти, вие имате чифт (или двойка). Ако две ръце съдържат само един чифт, по-силната е тази с по-високия чифт: например, чифт дами е по-висок от чифт валета и по-слаб от чифт попове. Ако и двете ръце имат един и същ чифт, се гледа най-високата следваща карта. Например показаната по-горе ръка е по-слаба от QQK92, понеже попа бие валето. В такива случаи, най-високата карта вървяща със чифта, се нарича кикер (kicker), така че пълното име на изобразената ръка е чифт дами с кикер вале.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Два чифта (Two pairs)


Тази ръка е пример за два чифта: два попа с две тройки. При сравняване на две ръце с по два чифта, се гледа първо високия чифт, после ниския. Например показаната ръка е по-силна от две дами и две валета, но по-слаба от две аса с две седмици. Също така, две дами с две валета е по-силно от две дами с две деветки, понеже валетата са по-силни от деветките. Аналогично на случая при сравнение на две ръце с еднакъв чифт, и тук две ръце съдържащи еднакви два чифта се сравняват по техния кикер: петата карта. Например изобразената по-горе ръка е по-слаба от KK33J.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тройка (Three of a kind, trips, set)


Когато имате три еднакви карти, вие държите тройка. Две тройки се сравняват по силата на тройката. Горните три валета са по-силни от ръка с три осмици, но по-слаби от три попа. И тук е възможно да се прибегне до сравняване на кикерите, ако две ръце държат еднакви тройки. Ако се чудите, как е възможно две ръце да имат две еднакви тройки след като картите са по четири, ще трябва да прочетете правилата на игрите, за да видите, че играчите често ползват общи карти. Ако общите карти съдържат например две валета и двама от играчите имат по едно вале, то и двамата от тях имат тройка валета и печелившия се определя от най-високата следваща карта.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрейт, Кента, понякога дори щрасе (Straight)


Пет поредни карти, но не всички от един и същи цвят. Стрейтовете се сравняват по между си според това, кой е до по-висока карта. Например показания стрейт е до седмица и би загубил от 45678, който е до осмица. Ако и двата стрейта са до седмица, то те делят пота (заложените пари до момента). Цветът на отделните карти е без значение.
- Най-ниският възможен стрейт е A2345 - да, асото може да играе и за единица.
- Най-високият: TJQKA - да, асото си играе и като асо. 'Т' е приетото обозначение за десятка в покера, вместо 10.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Флъш, кольор (Flush)


Пет карти от един цвят, но да не са поредни. В игрите с общи карти (Тексас холдем и Омаха), които са и основен предмет на този сайт, не е възможно двама играчи да имат кольори от различни цветове в едно раздаване, затова и цветът няма значение. Когато двама играчи имат кольори, то те са от един цвят и по-силният кольор е този с най-високата карта. Така дадения в горния пример кольор е по-слаб от всеки кольор съдържащ асо купа.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фул Хаус (Full house)


Фулът се състои от една тройка и един чифт. Когато се сравняват два фула, се гледа, кой има по-висока тройка, а при еднакви тройки, печели фулът с по-висок чифт. Така например AAA33 е по-силен от KKKTT, и QQQKK е по-силен от QQQJJ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Каре (Four of a kind)


Карето се състои от четири еднакви карти. Две карета се сравняват по това, кое е съставено от по-високата карта: каре седмици например бият каре тройки. В редкия случай, когато карето е съставено от общите карти на масата, печели играчът държащ най-високата карта, която в случая се явява кикер.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрейт флъш (Straight flush)


Стрейт флъш са пет поредни карти от една боя. От два стрейт флъша бие този, който е съставен от по-високи карти. Например стрейт флъш до деветка бие стрейт флъш до седмица.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кралска кента, роял флъш (Royal Flush)


Ако съберете десетка, вале, дама, поп и асо от една боя (независимо дали е купа, пика, каро или спатия), вие имате на-силната възможна карта и няма как да загубите. Повечето сайтове дават и стабилни бонуси за такава ръка. За съжаление, вероятността да я получите още на флопа е 1 към 649,740, а ако играете до ривъра: 1 към 30,940

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Забележка: При всички варианти на покер, цветът на картите няма никакво значение за изхода от ръката.

Раздаващ картите

Ролята на раздаващия се сменя по посока на часовниковата стрелка. В казината тази смяна е фиктивна. Там крупието дава жетона "Раздаващ" на следващия играч. Нарича се Дилър.


Анте (ante)

Всеки играч плаща анте (ante), което представлява малък предварителен залог, образуващ Пота. У нас е добил популярност като "вход (плащаш, за да влезеш)". Ако не заплатите Анте (ante) , това означава, че сте Sit Out и не участвате в това разиграване.


Първи рунд на залагане

Започвайки от играча, намиращ се от лявата му страна, Дилърът раздава на всеки по 5 карти с лицето надолу, така че, да се виждат самно от играча, който ги получава. След което е първият кръг на залагания, като първи е отново играчът, намиращ се от ляво на Дилъра.


Pass , Bet, Fold

Поглеждайки своите карти, всеки играч, който е влезнал с Анте (ante), оценява своята ръка и открива Залагането, като казва Pass(пасувам), Bet (залагам) или Fold(отказвам се), като си хвърля картите.


Call и Raise

Сега е на ход, играчът намиращ се от ляво на предния. Той има възможност да Заложи или да се Откаже(Fold). Ако предният играч е Пасувал (Pass), той също може да Пасува (Pass) или да Заложи (Bet). Ако предният играч е Заложил (Bet), той трябва да Отговори, като заложи същата сума (Call) или да Отговори и Заложи / качи (Raise) с определена сума.
Така залагането се мести наляво към следващия играч, който е влязъл с Анте (ante), до като всеки от тях Заложи(Pass, Bet, Call, Raise) или се Откаже (Fold), като последен е Дилъра.
След като Дилърът направи своя залог, всички други играчи, трябва да Отговорят (Call) или Откажат (Fold) , ако някой е Покачил (Raise) залога.


Смяна на карти

След приключване на Първия рунд на залаганията, играчите, които са все още в играта могат да сменят от 0 до 5 карти от своите, с тези от тестето, като ги дават закрити на Дилъра.
Сега Дилърът, започвайки пак от играча вляво, раздава на всеки по толкова закрити карти, по колкото е изчистил.

Втори рунд на залагане

Започвайки отново от играча, намиращ се от лявата страна на Дилъра, започва Втори рунд на залаганията. Всеки играч, който е все още в игра, трябва да Пасува(Pass), Заложи (Bet), Отговори (Call), ако играч преди него е Заложил (Bet) , Покачи (Raise), ако пак играч преди него е Заложил (Bet) или да се Откаже (Fold).
Пак последен в залагането е Дилъра (ако е в игра).. Залагането е до като всички играчи Отговорят (Call) или Откажат (Fold).
И вече играчите, които са все още в игра, са готови да си разкрият картите и да определят печелившия.
Ако по някое време на залагане, в игра остане само един играч, той прибира Пота. Играчът се поощрява да държи картите си скрити и да не ги покаже на другите играчи и ги Даде (Muck) направо на Дилъра.


Показване на картите

След финалния рунд на залагане , след като всички останали в игра играчи, са Отговорили (Call), е ред за определяне на Печелившия. Играчите разкриват ръцете си и най-добрата ръка печели и прибира Пота.
Ако има играчи с еднакво най-силни ръце, Потът се разделя между тях.


Игрален капитал

За да може един играч да участва в играта, трябва преди да седне да има известен начален игрален капитал.
Игралния капитал на даден играч трябва да е сложен пред него на масата и да е видим за останалите играчи. Играчът няма право да крие жетони преди да е станал от масата.
Един играч може да закупува нови жетони единствено между две игри. Няма право да добавя жетони към игралния си капитал докато е в играта.

Литература

  • Doyle Brunson: Super System. Cardoza, 2002. ISBN 1580420818
  • Ed Miller, David Sklansky, Mason Malmuth: Small Stakes Hold’em. Two plus Two, 2004. ISBN 1880685329
  • David Sklansky: The Theory of Poker. Two plus Two, 1999. ISBN 1880685000
  • David Sklansky, M. Malmuth: Hold’em Poker for Advanced Players. Two Plus Two, 1999. ISBN 1880685221
  • David Sklansky, Ed Miller: No Limit Hold’em - Theory and Practice. Two plus Two, 2006. ISBN 188068537X
  • Harrington on Hold'em: Volume I: Strategic Play ISBN 1880685337 (2004)
  • Harrington on Hold'em: Volume II: The Endgame ISBN 1880685353 (2005)
  • Harrington on Hold'em: Volume III: The Workbook ISBN 1880685361 (2006)