Правила Блато (3-5-8)

Играе се от трима души. Броят на картите е 52 - като на всеки от играчите се раздават по 16 карти и 4 остават за талон. След раздаването, чрез жребий се определя кой от играчите ще прави съответно по : 3 , 5 и 8 ръце.
- Обявяване: Играчът, който трябва да прави 8 ръце обявява играта, като вариантите са следните : Спатия, Каро, Купа, Пика, Без коз и пас, като във всяка следваща игра, играчът не може да повтаря нещо казано от предните раздавания. Ако той прецени че картите му не са добри, за да запише задоволителен резултат, може да обяви пас, след което следва повторно раздаване и има възможност да обяви отново. В случай, че е обявен без коз тегленето на карти отпада.
- Талон: След обявяването играчът, който прави 8 ръце има право да замени четирите карти от талона със собствените си карти без значение от боята им. (Обикновено най-изгодно за играча е да вземе всички козове от талона и най-силните карти от другите бои като изчисти картите които не са му необходими).


Смяната на карти от талона става по следния начин: Потребителят маркира картата, която иска да вземе от талона, след това кликва в/у излишна карта от първоначално раздадените му. И така, колкото карти иска да смени. Смяната на карти от талона приключва след натискането на бутона "Start".

- Теглене на карти от противниците: В случай, че даден играч е събрал повече ръце от задължението му от предходното раздаване на карти, има право да изтегли съответния брой карти от останалите играчи в зависимост от това те с колко ръце по-малко са направили на изминалото раздаване :

Както е показано на картинката, играчът избира от кой играч и с какви бои да изтегли карти, като боята трябва да е различна от козовата боя. Тегленето става по следния начин: Играчът, който има да тегли карти дава на играча от който иска дадена боя най-ниската си карта от този цвят и съответно в замяна на нея той получава най-високата негова карта от избраната боя. В случай че е обявен без коз тегленето на карти отпада.

- Разиграване: Пръв пуска карта играчът, който прави 8 ръце като последователността е обратно на въртенето на часовниковата стрелка. Отговарянето на боята е задължително, а цакането не. Силата на картите е следната: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,D,K,A. Взятката печели играчът, който е с най-силна карта, ако са от една боя или този, който е пуснал коз (по силния ако има повече от един)
- Резултат: След като свършат всички карти резултата се изчислява като разликата от направените ръце и тези които в началото на играта саответния играч е трябвало да направи. Например, ако е трябвало да направи 8 ръце и е направил 6 резултата му е -2, ако е трябвало да направи 3 ръце и има 7 резултата му е +4.
- Край: Краят на играта настъпва тогава, когато всеки от играчите обяви всички възможни варианти за игра (общо 15 разигравания), като победител е този с най-голям резултат.
* Други две разновидности за край на играта е до 9 раздавания ( кратка версия на играта ) или до достигане на 21 точки от някой от играчите.